Υλικό εκπαίδευσης

Υποστήριξη για τη δημόσια προμήθεια τροφίμων

Το εργαλείο υποστήριξης της δημόσιας προμήθειας τροφίμων είναι ένα διαδικτυακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενημέρωσης που καθοδηγεί τους υπευθύνους πολιτικής και τους δημόσιους οργανισμούς προμήθειας τροφίμων, όπως νοσοκομεία και σχολεία, ώστε να συμπεριλάβουν περισσότερα τρόφιμα από Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων.

Εξερευνήστε το εργαλείο

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account