Digitālie rīki

Decision Support Tool

“Decision Support Tool” ir tiešsaistes rīks, kas palīdz lauksaimniekiem izpētīt jaunus uzņēmējdarbības modeļus un pārdošanas kanālus, izmantojot Īsās pārtikas piegādes ķēdes (ĪPPĶ). Saņemiet rekomendācijas par vispiemērotākajiem uzņēmējdarbības modeļiem un pārdošanas kanāliem, pamatojoties uz jūsu datiem, kā arī vispārīgu informāciju par jūsu valsti un reģionu. Novērtējiet dažādu tirdzniecības kanālu ietekmi uz vidi, kā arī sociālo un ekonomisko ietekmi.

Izpētiet rīku

Net

agroBRIDGES izstrādātais rīks “Net” ir tīmekļa vide, kurā tiek savienoti vietējie lauksaimniecības pārtikas nozares dalībnieki, lai izveidotu sadarbību un radītu efektīvākas Īsās pārtikas piegādes ķēdes.
__
__
__
__
__
__

Izpētiet rīku

Smart Delivery

Rīks “Smart delivery” ir tiešsaistes vide lauksaimniecības pārtikas produktu vietējo piegādes sistēmu izveidei, izmantojot Īsās pārtikas piegādes ķēdes.
__
__
__

Izpētiet rīku

Hear my Voice

Rīks “Hear my voice” ir tiešsaistes vide, kas savieno lauksaimniekus, ražotājus, patērētājus un citus lauksaimniecības pārtikas nozares dalībniekus, lai strādātu kopā un atbalstītu viens otru, īstenojot jaunas idejas saistībā ar Īsajām pārtikas piegādes ķēdēm.

__

Izpētiet rīku

Informatīvie materiāli

Kāpēc es esmu īpašs?

Rīks “Kāpēc es esmu īpašs?” tiek izmantots, lai analizētu un identificētu jūsu uzņēmuma unikālos pārdošanas piedāvājumus, kā arī sniegtu saistītus informatīvos materiālus, lai palīdzētu jums attīstīt savu zīmolu, identitāti un tirgus pozīciju.

Izpētiet rīku

Jā, tu vari

Rīkā “Jā, tu vari” ir aprakstīti 12 īso pārtikas piegādes ķēžu (ĪPPĶ) veiksmes stāsti visā Eiropā, lai iedvesmotu lauksaimniekus un ražotājus veidot uz ĪPPĶ balstītus uzņēmējdarbības modeļus savā reģionā.
_
__

Izpētiet rīku

Marķē mani

Rīks “Marķē mani” ir noderīga rokasgrāmata ražotājiem, lauksaimniekiem un citiem lauksaimniecības pārtikas nozares dalībniekiem, lai izprastu pārtikas marķējuma nozīmi un pašreizējo ES regulējumu par profesionālu, informatīvu marķējumu izveidošanu vietējiem produktiem no Īstajām pārtikas piegādes ķēdēm.

Izpētiet rīku

#WeNeedLocalFood

#WeNeedLocalFood ir vizuāla sociālo mediju rokasgrāmata, kas savieno cilvēkus, kuri interesējas par augstas kvalitātes, veselīgu un garšīgu vietējo pārtiku. Rīkā tiek piedāvāti secīgi soļi sociālo mediju izmantošanai, lai veidotu kampaņas, ziņojumus un diskusijas vietējās pārtikas popularizēšanai mūsdienu sabiedrībā.

Izpētiet rīku

Mācību materiāli

Atbalsts pārtikas publiskajam iepirkumam

Rīks “Atbalsts pārtikas publiskajam iepirkumam” ir tiešsaistes mācību un izpratnes veicināšanas programma, kas izstrādāta, lai palīdzētu politikas veidotājiem un pārtikas publiskajiem pasūtītājiem, piemēram, slimnīcām un skolām, iekļaut vairāk produktu no īsajām pārtikas piegādes ķēdēm.

Izpētiet rīku

Pasākumu organizēšana

Izveidosim Īso pārtikas piegādes ķēdi (ĪPPĶ)

Rīks “Izveidosim ĪPPĶ” ir rokasgrāmata, kas atbalsta vietējo pasākumu organizēšanu, lai tuvinātu lauksaimniecības pārtikas nozares dalībniekus un izveidotu jaunas sadarbības un partnerattiecības, izmantojot Īsās pārtikas piegādes ķēdes.

Izpētiet rīku

Satiksimies!

Rīks “Satiksimies!” – rokasgrāmata, kas atbalsta vietējo pasākumu organizēšanu, lai novērtētu un popularizētu vietējos produktus, izcilus cilvēkus un neparastus stāstus.
_
__
__
__

Izpētiet rīku

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account