Το εργαλείο υποστήριξης της δημόσιας προμήθειας τροφίμων είναι ένα διαδικτυακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενημέρωσης που καθοδηγεί τους υπευθύνους πολιτικής και τους δημόσιους οργανισμούς προμήθειας τροφίμων, όπως νοσοκομεία και σχολεία, ώστε να συμπεριλάβουν περισσότερα τρόφιμα από Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων.

 

  • Δείτε το βίντεο μας για να μάθετε τα βασικά στοιχεία των Βιώσιμων Δημοσίων Συμβάσεων (ΒΔΣ).
  • Εκπαιδευτείτε σε θέματα τροφίμων και του νομικού πλαισίου που περιέχονται στο βίντεο και τα ενημερωτικά φυλλάδιά μας.
  • Ρίξτε μια ματιά στις κύριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τις Συμβάσεις Προμήθειας Καινοτομίας (ΣΠΔ) και τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ).
  • Ανάλογα με το προφίλ σας, μπορείτε να μάθετε πώς να διενεργείτε διαγωνισμούς που υποστηρίζουν τις τοπικές Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων ή πώς να διαγωνιστείτε σε αυτούς.

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δείτε το εργαλείο.

 

   

α βασικά της δημόσια προμήθειας τροφίμων από βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού

Σε αυτό το σύντομο βίντεο, μπορείτε να μάθετε πώς η Βιώσιμη Προμήθεια Τροφίμων τοποθετείται στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς τα κριτήρια των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΔΣ) που σχετίζονται με την Δημόσια Προμήθεια Τροφίμων. Στο κλείσιμο, περιλαμβάνονται τελικά συμπεράσματα και εκτιμήσεις στην εφαρμογή πρωτοβουλιών δημόσιας προμήθειας σχετικές με τα τρόφιμα.

Εκπαίδευση στη Δημόσια Προμήθεια Τροφίμων

Εκπαίδευση για τον ιδιωτικό τομέα

Μάθετε για κάποιες από τις διαγωνιστικές διαδικασίες για δημόσια προμήθεια τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ισχύον καθεστώς στην Ε.Ε. που αφορά στη προμήθεια τροφίμων. Μάθετε βασικές έννοιες, γιατί έχει σημασία, τις ελάχιστες προδιαγραφές και πολλά περισσότερα!

Φυλλάδιο
Πλήρης οδηγος

Εκπαίδευση για το δημόσιο τομέα

Μάθετε πώς να προετοιμάζετε τη στρατηγική σας για τις Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων στον οργανισμό σας καθώς και τα στάδια που πρέπει να υλοποιήσετε καθώς προετοιμάζετε διαγωνιστικές διαδικασίες προμήθειας.

Φυλλάδιο
Πλήρης οδηγος

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account