1. Kim jesteśmy

agroBRIDGES jest projektem koordynacyjnym finansowanym z programu ramowego Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji „Horyzont 2020”. agroBRIDGES ma na celu wsparcie rolników dzięki praktycznej wiedzy i narzędziom w tworzeniu nowych modeli biznesowych i marketingowych opartych na krótkich łańcuchach dostaw żywności, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia więzi między producentami i konsumentami. W ramach tych działań projekt jest zgodny ze zintegrowaną metodologią tworzenia wielopodmiotowych regionalnych struktur służących opartemu na popycie rozwojowi innowacyjności i zapewnia materiały informacyjne, programy szkoleniowe, spotkania, wsparcie decyzyjne i inne cyfrowe narzędzia zawarte w pakiecie agroBRIDGES Toolbox. Ponad 400 producentów, konsumentów i innych zainteresowanych podmiotów sektora rolno-spożywczego będzie zaangażowanych w testowanie, walidację, korzystanie z narzędzi (Toolbox) i ich praktyczne wsparcie.

Wymienieni poniżej partnerzy konsorcjum agroBRIDGES, przetwarzają określone rodzaje danych osobowych dla celów projektu. Każdy partner jest odpowiedzialny za gromadzone i przetwarzane przez siebie dane osobowe:

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: info@agrobrisges.eu

 

 1. W jaki sposób zbieramy Twoje dane osobowe

Zbieramy dane osobowe zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio:

Bezpośrednio. Dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od osób fizycznych na różne sposoby, w tym między innymi w następujących przypadkach:

 • osoba prenumeruje nasz/e newsletter/y;
 • osoba rejestruje się do udziału w spotkaniach i imprezach, które organizujemy i w ich trakcie;
 • nawiązujemy współpracę z osobą fizyczną;
 • świadczymy usługi na podstawie umowy z Komisją Europejską;
 • osoba uczestniczy w zorganizowanym przez nas wywiadzie lub ankiecie.

Pośrednio. Uzyskujemy dane osobowe pośrednio z różnych źródeł, w tym:

 • od naszych partnerów badawczych;
 • z naszej sieci i kontaktów;
 • z publicznie dostępnych źródeł danych, takie jak rejestry publiczne, artykuły informacyjne i internet;
 • z serwisów społecznościowych i tematycznych (np. LinkedIn).

 

 1. Jakiego rodzaju dane gromadzimy?

Zbieramy tylko takie dane, które są niezbędne do sprawnego wdrożenia projektu. Dane te dzielą się na następujące kategorie:

 • dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, ulica i numer, numer telefonu komórkowego, numer telefonu stacjonarnego);
 • informacje zawodowe (stanowisko, organizacja, zakres wiedzy specjalistycznej);
 • dane demograficzne (np. wiek, płeć, narodowość);
 • informacje o tym, co dana osoba wie lub w co wierzy.
 • filmy i zdjęcia (od osób, które biorą udział w naszych imprezach).

 

 1. Podstawy przetwarzania zgodnego z prawem

Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o następujące podstawy:

Zgodność z wymogami prawa – w odniesieniu do działań związanych z przetwarzaniem, wymaganych w celu zapewnienia zgodności zarówno z obowiązującym prawodawstwem krajowym, jak i europejskim, a także ze szczegółowymi ramami prawnymi i regulacyjnymi programu „Horyzont 2020” na rzecz badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej.

Zgoda – do prowadzenia działań takich jak organizacja badań i wywiadów, wypełnianie ankiet i rozpowszechnianie wyników projektu.

Zobowiązania umowne – związane z przetwarzaniem danych, takie jak sprawozdawczość dla Komisji Europejskiej i wypełnianie zobowiązań reklamowych projektu.

 

 1. Co robimy z Twoimi danymi osobowymi

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celu:

 • Prowadzenia badań (np. wywiady, ankiety);
 • Upowszechniania wyników projektu różnym zainteresowanym stronom;
 • Wysyłania zaproszeń i zapewnianie dostępu do gości uczestniczących w naszych imprezach i seminariach internetowych;
 • Administrowania, utrzymywania i zapewniania bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych, aplikacji i stron internetowych;
 • Przetwarzania zapytań internetowych, w tym odpowiedzi na korespondencję od osób fizycznych;
 • Przestrzegania zobowiązań umownych, prawnych i innych.

 

 1. Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe podczas ich przetwarzania

Nieustannie stosujemy proces oceny ryzyka związanego z danymi osobowymi w celu identyfikacji, analizy i oceny sytuacji, które mogą zagrażać Twoim danym. W oparciu o wyniki tej oceny ryzyka definiujemy i stosujemy zarówno zestaw środków technicznych jak i organizacyjnych mających na celu ograniczenie powyższych zagrożeń dla bezpieczeństwa, w tym między innymi:

 • Zasady Ochrony Danych, do których stosują się nasi pracownicy podczas przetwarzania Twoich danych;
 • Pisemne umowy z organizacjami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe;
 • Podpisujemy umowy o nieujawnianiu informacji z naszymi pracownikami;
 • Tworzymy kopie zapasowe, chronimy przed złośliwym oprogramowaniem, stosujemy mechanizmy kontroli dostępu itp.
 • Niektórzy z naszych partnerów utworzyli stanowisko Inspektora Ochrony Danych.

 

 1. Czy udostępniamy dane osobowe stronom trzecim?

Od czasu do czasu możemy udostępniać dane osobowe zaufanym stronom trzecim, aby pomogły nam w dostarczaniu wydajnych, wysokiej jakości usług. W takich przypadkach zapewniamy, że odbiorcy przed powierzeniem danych, są związani umową dotyczącą zabezpieczenia przekazywanych im informacji. Możemy współpracować z kilkoma lub wszystkimi z następujących kategorii odbiorców:

 • Strony, które wspierają nas w trakcie świadczenia usług (np. usług opartych na chmurze, takich jak Dropbox, Microsoft SharePoint, Google);
 • Nasi doradcy zawodowi, w tym prawnicy, audytorzy i ubezpieczyciele;
 • Dostawcy usług rozpowszechniania informacji (np. MailChimp);
 • Organy egzekwujące prawo lub inne organy rządowe i regulacyjne lub inne strony trzecie, zgodnie z wymogami i zgodnie z obowiązującym prawem lub przepisami;
 • Komisja Europejska zgodnie z naszymi odpowiednimi zobowiązaniami umownymi.

 

 1. Czy przekazujemy Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Niektórzy z naszych partnerów mogą korzystać z usług w chmurze i/lub marketingu świadczonych przez renomowanych dostawców, takich jak SharePoint, Dropbox, MailChimp, Google itp., znajdujących się zarówno wewnątrz, jak i poza EOG. Przed rozpoczęciem korzystania z usług dostawców zawsze sprawdzamy, czy spełniają odpowiednie wymogi RODO.

 

 1. Czy używamy plików cookie?

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie. W przypadku korzystania z plików cookie do przeglądarki zostanie wysłane oświadczenie wyjaśniające korzystanie z tego typu plików. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce plików cookie.

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie. W przypadku korzystania z plików cookie do przeglądarki zostanie wysłane oświadczenie wyjaśniające korzystanie z tego typu plików. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie. Pozwalają one stronie na zapamiętanie Twoich działań i preferencji (takich jak logowanie, język, rozmiar czcionki i inne preferencje wyświetlania), dzięki temu nie musisz ich ponownie wprowadzać, gdy wrócisz na stronę. Pliki cookie można kontrolować i/lub usuwać zgodnie z życzeniem. Jeśli jednak to zrobisz, może być konieczne ręczne dostosowanie preferencji za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie: http://www.aboutcookies.org/

Używamy narzędzi takich jak Google Analytics, aby lepiej zrozumieć, jak odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej. Dzięki temu możemy uzyskać ważne informacje umożliwiające lepszą pracę strony. Zebrane informacje nie są powiązane z danymi osobowymi użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookie używanych przez Google Analytics można znaleźć na stronie: http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html

 

Google Analytics używa następujących plików cookie:

Name

Typical content

Cookie expires after

_ga

Used to distinguish users

2 years

_gat

Used to throttle request rate

1 minute

_gid

Used to distinguish users

24 hours

 1. Twoje prawa

Masz następujące prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 • Prawo do wycofania zgody – możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, którą wcześniej przekazałeś w związku z jednym lub kilkoma określonymi celami. Nie będzie to miało wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem przed cofnięciem zgody.
 • Prawo dostępu – możesz poprosić nas o sprawdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, o dostęp do kopii takich danych.
 • Prawo do sprostowania i usunięcia – możesz poprosić nas o skorygowanie danych, jeśli uważasz, że zawierają one nieprawidłowe lub niepełne informacje o Tobie lub poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych po cofnięciu zgody na przetwarzanie lub gdy nie potrzebujemy ich do celu, w którym pierwotnie zostały zebrane.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – możesz poprosić nas o tymczasowe ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli kwestionujesz ich dokładność, wolisz ograniczyć ich wykorzystanie lecz nie chcesz, by zostały usunięte lub też są one potrzebne do wszczęcia i prowadzenia procedury prawnej lub obrony przed roszczeniem. Tymczasowe ograniczenie może mieć zastosowanie podczas sprawdzania, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych. Możesz poprosić nas o informację przed zniesieniem tymczasowego ograniczenia przetwarzania danych.
 • Prawo do przenoszenia danych – w pewnych okolicznościach, gdy otrzymaliśmy dane osobowe, można nas poprosić o przekazanie tych danych (w ustrukturyzowanej, powszechnie stosowanej i nadającej się do przetwarzania automatycznego formie) bezpośrednio innemu podmiotowi.
 • Prawo do sprzeciwu – można sprzeciwić się wykorzystaniu przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowaniu lub w przypadku, gdy przetwarzanie miało formę zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Może być jednak konieczne z punktu widzenia zachowania pewnego minimalnego zakresu informacji (np. adresu e-mail) w celu realizacji Twojego żądania dotyczącego zaprzestania przesyłania do Ciebie informacji marketingowych.
 • Prawo do złożenia skargi do lokalnego urzędu ochrony danych (patrz https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm) w odniesieniu do wszelkich wątpliwości dotyczących naszych praktyk w zakresie przetwarzania danych.

Aby poprosić o wykonanie wszystkich powyższych czynności, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@agrobridges.eu. Niezwłocznie rozpatrzymy Twoją prośbę zgodnie z odpowiednimi wymogami przepisów prawa dotyczącymi ochrony prywatności i danych osobowych, a odpowiedź na nią udzielana jest najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania. Poprosimy Cię o jakiś rodzaj identyfikacji (np. fotokopię dowodu osobistego lub paszportu), aby uniknąć nieautoryzowanego ujawnienia Twoich danych osobowych. Jeśli z powodu złożoności wniosku lub wielu żądań nie będziemy w stanie szybko odpowiedzieć, powiadomimy Cię w ciągu 30 dni o każdym opóźnieniu, które w żadnym wypadku nie może przekroczyć dwóch miesięcy od wygaśnięcia 30-dniowego terminu.

 

 1. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe w celu świadczenia naszych usług, pozostawania w kontakcie z Tobą oraz przestrzegania obowiązujących przepisów, regulacji i zobowiązań umownych, którym podlegamy. Należy pamiętać, że mamy obowiązek przechowywania danych dotyczących projektów finansowanych w ramach programu ramowego Unii Europejskiej na rzecz badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” przez okres do pięciu lat od zakończenia projektu (chyba że audytorzy wnioskują o przedłużenie tego terminu). Po upływie okresu przechowywania danych i o ile nie pojawią się dalsze uzasadnione podstawy do jego przedłużenia, będziemy je w bezpieczny sposób usuwać.

 

 1. Zrzeczenie się odpowiedzialności za witryny internetowe stron trzecich

Chociaż nasza strona internetowa może zawierać linki do stron innych firm, w tym do stron partnerów konsorcjum, nie odpowiadamy za praktyki dotyczące prywatności lub treść tych witryn i wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą być spowodowane korzystaniem z tych linków. Nie monitorujemy praktyk prywatności ani zawartości tych witryn. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności informacji w innej witrynie należy skontaktować się z odpowiedzialnym za nią personelem. Przed udzieleniem zezwolenia na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej strony internetowej, z której się korzysta.

Możemy również zapewnić funkcje, które umożliwiają udostępnianie informacji w sieciach społecznościowych i interakcję z naszym projektem w różnych serwisach społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji w serwisach może spowodować gromadzenie lub udostępnianie informacji o użytkowniku. Zalecamy sprawdzenie zasad i przepisów dotyczących prywatności witryn społecznościowych, z których użytkownik korzysta, aby mieć pewność, że rozumie on, jakie informacje mogą być przez nie gromadzone, wykorzystywane i ujawniane.

 

 1. Dzieci

Świadomie nie zbieramy, nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy informacji dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe dziecka poniżej 16 roku życia, podejmiemy kroki w celu jak najszybszego usunięcia takich informacji. Prosimy o natychmiastowy kontakt, jeśli ktokolwiek się dowie, że dziecko poniżej 16 roku życia przekazało nam dane osobowe.

 

 1. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 10 lutego 2021 i zastępuje wszelkie inne wcześniej przekazane powiadomienia dotyczące praktyk zarządzania danymi osobowymi. Zastrzega się prawo do zmiany niniejszej Polityki w dowolnym momencie. Aktualna wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej ze wskazaniem daty wejścia w życie, będzie więc wiadomo, kiedy nastąpiła najnowsza zmiana. Jeśli w przyszłości nastąpi istotna zmiana w tej polityce lub w naszych praktykach dotyczących danych osobowych, powiadomimy o tym fakcie użytkownika, publikując zmiany na stronie internetowej.

 

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

Create Account