PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. Kas mēs esam:

agroBRIDGES ir koordinācijas projekts, ko finansē Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogramma “Apvārsnis 2020”. agroBRIDGES mērķis ir nodrošināt lauksaimniekiem praktiskas zināšanas un rīkus, lai izveidotu jaunus uzņēmējdarbības un mārketinga modeļus, kuru pamatā ir īsās pārtikas piegādes ķēdes, tādējādi veidojot saikni starp ražotājiem un patērētājiem. Ievērojot šīs pamatnostādnes, projektā tiek izmantota integrēta metodoloģija, lai izveidotu reģionālas daudzu dalībnieku struktūras uz pieprasījuma balstītai inovācijai, kā arī nodrošinātu komunikācijas materiālus, apmācību programmas, pasākumus, atbalstu lēmumu pieņemšanā un citus digitālos rīkus, kas ir ietverti tā sauktajā agroBRIDGES Toolbox paketē. Vairāk nekā 400 ražotāju, patērētāju un citu lauksaimniecības pārtikas nozares vienību tiks iesaistīti rīkkopas pārbaudē, testēšanā un lietošanā, kā arī to praktiskajā atbalstā.

Zemāk norādītie konsorcija agroBRIDGES partneri apstrādā noteikta veida personas datus projekta nolūkiem. Katrs partneris ir atbildīgs par personas datiem, ko tas vāc un apstrādā, īstenojot projekta pasākumus:

Lai saņemtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar mums, rakstot uz adresi: info@agrobrisges.eu

 

 1. Kā mēs vācam jūsu personas datus

Mēs vācam personas datus gan tieši, gan netieši:

Tieši. Mēs iegūstam personas datus tieši no fiziskām personām dažādos veidos, tostarp, bet ne tikai, šādos gadījumos:

 • fiziska persona abonē mūsu biļetenu/-us;
 • fiziska persona reģistrējas dalībai mūsu rīkotajās sanāksmēs un pasākumos, kā arī šādu pasākumu laikā;
 • mēs nodibinām sadarbības attiecības ar fizisku personu;
 • mēs sniedzam profesionālus pakalpojumus saskaņā ar mūsu līgumu ar Eiropas Komisiju;
 • fiziska persona piedalās mūsu rīkotajā intervijā vai aptaujā.

Netieši. Mēs netieši iegūstam personas datus par personām no dažādiem avotiem, tostarp:

 • mūsu pētniecības partneriem;
 • mūsu tīkliem un kontaktiem;
 • publiskiem un atvērtiem datu avotiem, piemēram, publiskiem reģistriem, ziņu rakstiem un meklējumiem tīmeklī;
 • sociālo un profesionālo tīklu vietnēm (piemēram, LinkedIn).

 

 1. Kāda veida datus mēs apkopojam?

Mēs apkopojam tikai tos datus, kas nepieciešami mūsu projekta īstenošanai. Šie dati ir iedalīti šādās kategorijās:

 • kontaktinformācija (vārds/uzvārds, e-pasta adrese, adrese, mobilā tālruņa numurs, fiksētā tālruņa numurs);
 • profesionāla informācija (amata nosaukums, organizācija, kompetences joma);
 • demogrāfiskie dati (piemēram, vecums, dzimums, tautība);
 • informācija par to, ko persona zina vai kam tic.
 • video un fotoattēli (no cilvēkiem, kas apmeklē mūsu pasākumus).

 

 1. Likumīgas apstrādes pamati

Mēs apstrādājam personas datus, pamatojoties uz šādiem juridiskajiem pamatiem:

Likumiskie pienākumi – attiecībā uz apstrādes pasākumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību gan spēkā esošajiem valsts un Eiropas tiesību aktiem, gan Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” konkrētajam tiesiskajam un normatīvajam regulējumam.

Piekrišana – attiecībā uz apstrādes pasākumiem, piemēram, aptauju un interviju organizēšanu, anketu aizpildīšanu un projekta rezultātu izplatīšanu.

Līgumsaistības – attiecībā uz apstrādes pasākumiem, piemēram, ziņošanu Eiropas Komisijai un projekta publicitātes saistību izpildi.

 

 1. Ko mēs darām ar jūsu personas datiem

Mēs apstrādājam jūsu personas datus ar mērķi:

 • veikt pētījumus (piemēram, intervijas, aptaujas);
 • izziņot mūsu projekta rezultātus dažāda veida ieinteresētajām pusēm;
 • sūtīt ielūgumus un nodrošināt piekļuvi viesiem, kuri apmeklē mūsu pasākumus un vebinārus;
 • administrēt, uzturēt un aizsargāt mūsu informācijas sistēmas, lietotnes un vietnes;
 • apstrādāt tiešsaistes pieprasījumus vai vaicājumus, tostarp atbildēt uz saraksti ar fiziskām personām;
 • izpildīt līgumā noteiktās juridiskos un normatīvos pienākumus.

 

 1. Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus to apstrādes laikā

Mēs pastāvīgi piemērojam personas datu riska novērtēšanas procesu, lai identificētu, analizētu un novērtētu drošības riskus, kas var apdraudēt jūsu personas datus. Pamatojoties uz šī riska novērtējuma rezultātiem, mēs definējam un veicam gan tehniskos, gan organizatoriskos pasākumus, lai mazinātu iepriekš minētos drošības riskus, tostarp, bet ne tikai:

 • Datu aizsardzības politika, kura ir saistoša mūsu darbiniekiem jūsu datu apstrādes laikā;
 • Rakstveida līgumi ar organizācijām, kas apstrādā personas datus mūsu vārdā;
 • Vienošanās par informācijas neizpaušanu ar mūsu darbiniekiem;
 • Rezerves kopiju veidošanas process, aizsardzība pret ļaunprātīgu programmatūru, piekļuves kontroles mehānismi utt.
 • Daži no mūsu partneriem ir iecēluši datu aizsardzības inspektoru.

 

 1. Vai mēs nododam personas datus trešajām personām?

Mēs laiku pa laikam varam nodot personas datus uzticamām trešajām personām, lai tās palīdzētu mums sniegt efektīvus un kvalitatīvus pakalpojumus. Šādos gadījumos pirms datu nodošanas mēs nodrošinām, ka saņēmējiem ir līgumsaistības aizsargāt datus, kurus mēs tiem uzticam. Mēs varam sadarboties ar vairākām vai visām turpmāk norādītajām saņēmēju kategorijām:

 • Personas, kas atbalsta mūs, kad mēs sniedzam savus pakalpojumus (piemēram, tādi mākoņdatošanas programmatūras pakalpojumi kā Dropbox, Microsoft Sharepoint, Google);
 • Mūsu profesionālie konsultanti, tostarp juristi, auditori un apdrošinātāji;
 • Informācijas izplatīšanas pakalpojumu sniedzēji (piemēram, MailChimp);
 • Tiesībaizsardzības vai citas valdības un regulējošās iestādes vai citas trešās personas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai noteikumiem;
 • Eiropas Komisija saskaņā ar mūsu līgumsaistībām.

 

 1. Vai mēs nododam jūsu personas datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas?

Atsevišķi mūsu partneri var izmantot mākoņdatošanas un/vai mārketinga pakalpojumus, ko sniedz tādi uzticami pakalpojumu sniedzēji kā SharePoint, DropBox, MailChimp, Google utt., kuri atrodas gan EEZ teritorijā, gan ārpus tās. Pirms sākam izmantot pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, mēs vienmēr pārbaudām, vai tie atbilst attiecīgajām VDAR prasībām.

 

 1. Vai mēs izmantojam sīkdatnes?

Mūsu tīmekļa vietnes izmanto sīkdatnes. Ja tiek izmantotas sīkdatnes, uz jūsu pārlūkprogrammu tiks nosūtīts paziņojums, kurā paskaidroti sīkdatņu izmantošanas noteikumi. Lai uzzinātu vairāk, skatiet mūsu sīkdatņu politiku.

Mūsu tīmekļa vietnes izmanto sīkdatnes. Ja tiek izmantotas sīkdatnes, uz jūsu pārlūkprogrammu tiks nosūtīts paziņojums, kurā paskaidroti sīkdatņu izmantošanas noteikumi. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu datorā, mobilajā tālrunī vai planšetdatorā. Tie ļauj vietnei atcerēties jūsu darbības un izvēles (piemēram, pieteikšanās vārdu, valodu, fonta lielumu un citas displeja izvēles), tāpēc jums tās nav jāievada atkārtoti, kad atgriežaties vietnē. Jūs varat pārvaldīt un/vai dzēst sīkdatnes atbilstoši savām vēlmēm. Tomēr, ja to darīsiet, jums, iespējams, būs manuāli jāiestata izvēles katru reizi, kad apmeklējat vietni. Lai saņemtu papildinformāciju par sīkdatņu pārvaldību, apmeklējiet vietni: http://www.aboutcookies.org/

Mēs izmantojam tādus rīkus kā Google Analytics, lai labāk izprastu, kā apmeklētāji lieto mūsu vietni. Šādā veidā mēs varam saņemt svarīgu informāciju, lai vietne varētu darboties labāk. Iegūtā informācija nav saistīta ar jūsu personas datiem. Lai saņemtu papildinformāciju par Google Analytics iestatītajām sīkdatnēm, apmeklējiet vietni: http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html

 

Google Analytics izmanto šādas sīkdatnes:

Name

Typical content

Cookie expires after

_ga

Used to distinguish users

2 years

_gat

Used to throttle request rate

1 minute

_gid

Used to distinguish users

24 hours

 

 1. Jūsu tiesības

Jums ir šādas tiesības saistībā ar jūsu personas datu apstrādi:

 • Tiesības uz piekrišanas atsaukšanu – Jūs varat atsaukt piekrišanu, ko iepriekš esat devis vienam vai vairākiem noteiktiem jūsu personas datu apstrādes mērķiem. Tas neietekmēs tādas apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.
 • Tiesības uz piekļuvi – Jūs varat lūgt mūs pārbaudīt, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus. Ja mēs tos apstrādājam, jūs varat piekļūt šo datu kopijai.
 • Tiesības uz labošanu un dzēšanu – Jūs varat lūgt mūs labot datus, ja uzskatāt, ka tajos ir norādīta nepareiza vai nepilnīga informācija par jums, vai lūgt mūs dzēst jūsu personas datus pēc tam, kad atsaucat savu piekrišanu apstrādei vai kad mums tie vairs nav vajadzīgi sākotnējam datu vākšanas nolūkam.
 • Tiesības uz apstrādes ierobežošanu – Jūs varat lūgt mūs uz laiku ierobežot jūsu personas datu apstrādi, ja apstrīdat savu personas datu precizitāti, vēlaties ierobežot to izmantošanu, nevis pieprasīt to dzēšanu, vai vēlaties, lai mēs tos saglabātu, lai jūs varētu ierosināt tiesvedību vai aizstāvēties pret prasību. Pārbaudot, vai mums ir īpaši leģitīmi iemesli apstrādāt datus, var tikt piemērots pagaidu ierobežojums. Jūs varat lūgt mūs informēt, pirms mēs atceļam šo pagaidu apstrādes ierobežojumu.
 • Tiesības uz datu pārnesamību – Atsevišķos gadījumos, kad esat mums sniedzis personas datus, varat lūgt mūs pārsūtīt šos personas datus (strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā) tieši citai struktūrai.
 • Tiesības iebilst – Jūs varat iebilst pret to, ka mēs izmantojam jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos, tostarp profilēšanai vai gadījumos, kad apstrāde ir veikta automatizētas lēmumu pieņemšanas veidā. Tomēr mums, iespējams, būs jāsaglabā minimāla informācija (piemēram, e-pasta adrese), lai izpildītu jūsu pieprasījumu pārtraukt mārketinga informācijas sūtīšanu.
 • Tiesības iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības iestādei (skat. https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm) par jebkādām bažām, kas jums varētu rasties saistībā ar mūsu datu apstrādes praksi.

Lai pieprasītu veikt kādu no iepriekš minētājiem pasākumiem, sazinieties ar mums pa e-pastu: info@agrobridges.eu. Mēs nekavējoties izskatīsim jūsu pieprasījumu, ievērojot normatīvo aktu prasības, kas reglamentē privātumu un personas datu aizsardzību, un atbildēsim uz pieprasījumu ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Mēs palūgsim jums nodrošināt kādu personu apliecinošu dokumentu (piemēram, jūsu personas apliecības vai pases fotokopiju), lai izvairītos no jūsu personas datu nesankcionētas izpaušanas. Ja pieprasījuma sarežģītības vai liela pieprasījumu skaita dēļ nevarēsim ātri atbildēt, mēs jūs informēsim 30 dienu laikā par jebkādu kavēšanos, kas nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt divus mēnešus pēc 30 dienu termiņa beigām.

 

 1. Cik ilgi mēs glabājam personas datus?

Mēs saglabājam personas datus, lai sniegtu savus pakalpojumus, uzturētu saziņu ar jums un ievērotu piemērojamos tiesību aktus, noteikumus un līgumsaistības, kas uz mums attiecas. Ņemiet vērā, ka mums ir pienākums glabāt datus par projektiem, ko finansē Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogramma “Apvārsnis 2020”, ne ilgāk kā piecus gadus pēc projekta beigām (ja vien revidenti nepieprasa pagarināt šo termiņu). Pēc glabāšanas perioda beigām un, ja vien nepastāv turpmāks leģitīms pamatojums glabāšanai, mēs dzēsīsim personas datus drošā veidā.

 

 1. Atteikšanās no atbildības par trešo pušu vietnēm

Lai gan mūsu vietnē var tikt izvietotas saites uz trešo pušu vietnēm, tostarp konsorcija partneru vietnēm, mēs neuzņemamies atbildību par šo vietņu privātuma praksi vai saturu, un mēs nepārprotami atsakāmies no jebkādas atbildības par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, ko var izraisīt šo saišu izmantošana. Mēs neuzraugām šo vietņu privātuma praksi vai saturu. Ja jums ir jautājumi par citas vietnes privātuma praksi, jums jāsazinās ar vietnes atbildīgajiem darbiniekiem. Pirms atļaujat vākt un izmantot savus personas datus, iesakām izlasīt katras tīmekļa vietnes, ko jūs izmantojat, konfidencialitātes politiku.

Mēs varam nodrošināt arī sociālo tīklu funkcijas , kas ļauj jums dalīties ar informāciju savos sociālajos tīklos un mijiedarboties ar mūsu projektu dažādās sociālo tīklu vietnēs. Šo sociālo tīklu funkciju izmantošana var radīt jūsu informācijas vākšanu vai dalīšanos. Mēs iesakām pārbaudīt to sociālo tīklu vietņu privātuma politiku un noteikumus, ko jūs lietojat, lai pārliecinātos, kādu informāciju šīs vietnes var vākt, izmantot un izpaust.

 

 1. Bērni

Mēs apzināti nevācam, neizmantojam un neizpaužam informāciju par bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem. Ja uzzināsim, ka esam apkopojuši personas datus par bērnu, kas jaunāks par 16 gadiem, mēs veiksim pasākumus, lai pēc iespējas ātrāk dzēstu šo informāciju. Nekavējoties sazinieties ar mums, ja esat uzzinājis, ka bērns, kas jaunāks par 16 gadiem, ir sniedzis mums personas datus.

 

 1. Šīs privātuma politikas pārskatīšana

Šī Privātuma politika ir spēkā no 10.02.2021. un aizstāj visus citus iepriekšējos paziņojumus, ko mēs iepriekš bijām izdevuši par mūsu personas datu pārvaldības praksi. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pārskatīt šo politiku. Spēkā esošā versija vienmēr tiek izvietota mūsu tīmekļa vietnē, norādot datumu, kad tā stājās spēkā, lai jūs zinātu, kad tika veikti pēdējie labojumi. Ja šajā politikā tiks veiktas būtiskas izmaiņas vai mūsu personas datu izmantošanas prakse nākotnē būtiski mainīsies, mēs jūs informēsim, ievietojot izmaiņas mūsu vietnē.

 

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account