PRIVATUMO POLITIKA

 1. Kas mes esame

agroBRIDGES yra koordinavimo projektas, finansuojamas pagal Europos Sąjungos bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020”. agroBRIDGES tikslas – padėti ūkininkams praktinėmis žiniomis ir priemonėmis kurti naujus verslo ir rinkodaros modelius, pagrįstus trumpomis maisto tiekimo grandinėmis, daugiausia dėmesio skiriant ryšių tarp gamintojų ir vartotojų kūrimui. Todėl įgyvendinant projektą taikoma integruota metodika, skirta kurti daugiašales regionines struktūras, skirtas į paklausą orientuotų inovacijų plėtrai, ir teikiama informacinė medžiaga, mokymo programos, susitikimai, parama priimant sprendimus ir kitos skaitmeninės priemonės, įtrauktos į agroBRIDGES Toolbox rinkinį. Daugiau nei 400 gamintojų, vartotojų ir kitų žemės ūkio ir maisto produktų sektoriaus suinteresuotųjų subjektų dalyvaus testuojant, tvirtinant, naudojant priemones (Toolbox) ir teikiant praktinę pagalbą.

Toliau išvardyti agroBRIDGES konsorciumo partneriai projekto tikslais tvarko tam tikrus asmens duomenis. Kiekvienas partneris yra atsakingas už jo renkamus ir tvarkomus asmens duomenis:

Daugiau informacijos galima rasti adresu: info@agrobrisges.eu.

 

 1. Kokiu būdu renkame jūsų asmens duomenis

Asmens duomenis renkame tiesiogiai ir netiesiogiai:

Tiesiogiai. Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš asmenų įvairiais būdais, įskaitant, bet neapsiribojant šiais:

 • asmuo užsiprenumeruoja mūsų naujienlaiškį (-ius);
 • asmuo užsiregistruoja norėdamas dalyvauti mūsų organizuojamuose susitikimuose ir renginiuose;
 • užmezgame bendradarbiavimą su asmeniu;
 • paslaugas teikiame pagal susitarimą su Europos Komisija;
 • asmuo dalyvauja mūsų organizuojamame interviu ar apklausoje.

Netiesiogiai. Asmens duomenis gauname netiesiogiai iš įvairių šaltinių, įskaitant:

 • iš mūsų mokslinių tyrimų partnerių;
 • iš mūsų tinklo ir kontaktų;
 • iš viešai prieinamų duomenų šaltinių, pavyzdžiui, viešųjų registrų, naujienų straipsnių ir interneto;
 • iš socialinių tinklų ir teminių svetainių (pvz., LinkedIn).

 

 1. Kokius duomenis renkame?

Renkame tik tuos duomenis, kurie būtini sklandžiam projekto įgyvendinimui. Šie duomenys skirstomi į šias kategorijas:

 • kontaktinė informacija (vardas ir pavardė, el. pašto adresas, gatvė ir numeris, mobiliojo telefono numeris, fiksuotojo telefono numeris);
 • profesinė informacija (pareigos, organizacija, kompetencijos sritis);
 • demografiniai duomenys (pvz., amžius, lytis, pilietybė);
 • informacija apie tai, ką asmuo žino arba kuo tiki.
 • vaizdo įrašai ir nuotraukos (žmonių, kurie dalyvauja mūsų renginiuose).

 

 1. Teisėti duomenų tvarkymo pagrindai

Asmens duomenys tvarkomi šiais pagrindais:

Teisinių reikalavimų laikymasis – duomenų tvarkymo veiklai, kurios reikia laikytis galiojančių nacionalinių ir Europos teisės aktų, taip pat konkrečios Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ teisinės ir reguliavimo sistemos.

Sutikimas – vykdyti tokią veiklą, kaip apklausų ir interviu organizavimas, klausimynų pildymas ir projekto rezultatų sklaida.

Sutartiniai įsipareigojimai, susiję su duomenų tvarkymu, pavyzdžiui, ataskaitų teikimas Europos Komisijai ir projekto viešinimo įsipareigojimų vykdymas.

 

 1. Ką darome su jūsų asmens duomenimis

Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

 • tyrimų atlikimas (pvz., interviu, apklausos);
 • projekto rezultatų skleidimas įvairioms suinteresuotosioms šalims;
 • kvietimų siuntimas ir prieigos suteikimas mūsų renginiuose ir internetiniuose seminaruose dalyvaujantiems svečiams;
 • administravimas, prižiūra ir mūsų IT sistemų, programų ir svetainių saugumo užtikrinimas;
 • internetinių užklausų tvarkymas, įskaitant atsakymus į asmenų korespondenciją;
 • sutartinių, teisinių ir kitų įsipareigojimų laikymasis.

 

 1. Kaip saugome jūsų asmens duomenis juos tvarkydami

Nuolat taikome asmens duomenų rizikos vertinimo procesą, kad nustatytume, išanalizuotume ir įvertintume situacijas, kurios gali kelti pavojų jūsų duomenims. Remdamiesi šio rizikos vertinimo rezultatais, nustatome ir taikome techninių ir organizacinių priemonių rinkinį, kad sumažintume minėtą saugumo riziką, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • Duomenų apsaugos principus, kurių mūsų darbuotojai laikosi tvarkydami jūsų duomenis;
 • Rašytinius susitarimus su organizacijomis, kurios mūsų vardu tvarko asmens duomenis;
 • Su savo darbuotojais pasirašome informacijos neatskleidimo sutartis;
 • Kuriame atsargines kopijas, saugome nuo kenkėjiškų programų, taikome prieigos kontrolės mechanizmus ir t. t.
 • Kai kurie mūsų partneriai įsteigė duomenų apsaugos pareigūno pareigybę.

 

 1. Ar dalijamės asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis?

Kartais galime dalintis asmens duomenimis su patikimomis trečiosiomis šalimis, kad galėtume teikti veiksmingas ir aukštos kokybės paslaugas. Tokiais atvejais užtikriname, kad gavėjai, prieš patikėdami duomenis, būtų įsipareigoję saugoti jiems pateiktą informaciją. Galime dirbti su kai kuriais arba visais toliau išvardintų kategorijų gavėjais:

 • Svetainės, kurios padeda mums teikti paslaugas (pvz., debesijos paslaugos, tokios kaip „Dropbox“, „Microsoft SharePoint“, „Google“);
 • Mūsų profesionalūs konsultantai, įskaitant teisininkus, auditorius ir draudikus;
 • Informacijos sklaidos paslaugų teikėjai (pvz., „MailChimp“);
 • Teisėsaugos ar kitoms vyriausybinėms ir reguliavimo institucijoms arba kitoms trečiosioms šalims, jei to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus;
 • Europos Komisijai pagal mūsų atitinkamus sutartinius įsipareigojimus.

 

 1. Ar perduodame jūsų asmens duomenis už Europos ekonominės erdvės ribų?

Kai kurie mūsų partneriai gali naudotis debesijos ir (arba) rinkodaros paslaugomis, kurias teikia geros reputacijos paslaugų teikėjai, pavyzdžiui, „SharePoint“, „Dropbox“, „MailChimp“, „Google“ ir kt., esantys EEE ir už jos ribų. Prieš naudodamiesi paslaugų teikėjų paslaugomis visada patikriname, ar jie atitinka atitinkamus BDAR reikalavimus.

 

 1. Ar naudojame slapukus?

Mūsų svetainėse naudojami slapukai. Jei naudojami slapukai, į jūsų naršyklę bus išsiųstas pareiškimas, kuriame bus paaiškintas slapukų naudojimas. Daugiau informacijos rasite mūsų slapukų politikoje.

Mūsų svetainėse naudojami slapukai. Jei naudojami slapukai, į jūsų naršyklę bus išsiųstas pareiškimas, kuriame bus paaiškintas slapukų naudojimas. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, saugomi jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje. Jie leidžia svetainei įsiminti jūsų veiksmus ir nuostatas (pvz., prisijungimo, kalbos, šrifto dydžio ir kitas rodymo nuostatas), kad jums nereikėtų jų iš naujo įvesti, kai grįžtate į svetainę. Galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus savo nuožiūra. Tačiau, jei taip padarysite, gali tekti rankiniu būdu koreguoti nuostatas kiekvieną kartą apsilankius svetainėje. Daugiau informacijos apie slapukų tvarkymą rasite čia: http://www.aboutcookies.org/

Naudojame tokius įrankius kaip „Google Analytics“, kad geriau suprastume, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine. Taip galime gauti svarbios informacijos, kad svetainė veiktų geriau. Surinkta informacija nesiejama su jūsų asmens duomenimis. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ naudojamus slapukus rasite adresu: http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html

 

„Google Analytics“ naudoja šiuos slapukus:

Name

Typical content

Cookie expires after

_ga

Used to distinguish users

2 years

_gat

Used to throttle request rate

1 minute

_gid

Used to distinguish users

24 hours

 

 1. Jūsų teisės

Turite šias teises, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu:

 • Teisė atšaukti sutikimą – galite atšaukti sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, kurį anksčiau davėte dėl vieno ar daugiau nurodytų tikslų. Tai neturės įtakos duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 • Teisė susipažinti – galite paprašyti mūsų patikrinti, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir, jei taip, gauti tokių duomenų kopiją.
 • Teisė ištaisyti ir ištrinti duomenis – galite prašyti mūsų ištaisyti savo duomenis, jei manote, kad juose yra neteisingos ar neišsamios informacijos apie jus, arba prašyti ištrinti jūsų asmens duomenis, kai atšaukėte savo sutikimą juos tvarkyti arba jei mums jų nebereikia tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą – galite paprašyti, kad laikinai apribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei abejojate jų tikslumu, norite apriboti jų naudojimą, bet nenorite, kad jie būtų ištrinti, arba jų reikia teisminiam procesui inicijuoti ir vykdyti arba apsiginti nuo ieškinio. Laikinas apribojimas gali būti taikomas tikrinant, ar turime viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti jūsų duomenis. Prieš panaikindami laikiną duomenų tvarkymo apribojimą galite paprašyti mūsų informacijos.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą – tam tikromis aplinkybėmis, kai esame gavę asmens duomenis, galite paprašyti, kad šiuos duomenis (susisteminta, įprastai naudojama ir kompiuteriu apdorojama forma) tiesiogiai perduotume kitai šaliai.
 • Teisė nesutikti – galite nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą arba kai duomenys tvarkomi automatizuotai priimant sprendimus. Tačiau gali prireikti išsaugoti tam tikrą minimalią informaciją (pvz., jūsų el. pašto adresą), kad būtų patenkintas jūsų prašymas nutraukti rinkodaros pranešimų siuntimą jums.
 • Teisė pateikti skundą vietos duomenų apsaugos institucijai (žr. https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm) dėl bet kokių abejonių, susijusių su mūsų duomenų tvarkymo praktika.

Norėdami pateikti bet kurį iš pirmiau nurodytų prašymų, galite susisiekti su mumis el. paštu: info@agrobridges.eu. Nedelsdami apsvarstysime jūsų prašymą pagal atitinkamus privatumo ir duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus ir atsakysime jums ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo gavimo. Kad išvengtume neteisėto jūsų asmens duomenų atskleidimo, paprašysime pateikti tam tikrą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pvz., asmens tapatybės kortelės arba paso kopiją). Jei dėl užklausos sudėtingumo ar kelių užklausų negalėsime greitai atsakyti, per 30 dienų jums pranešime apie bet kokį vėlavimą, kuris jokiu būdu negali būti ilgesnis nei du mėnesiai nuo 30 dienų laikotarpio pabaigos.

 

 1. Kiek laiko saugome asmens duomenis?

Asmens duomenis saugome tam, kad galėtume teikti paslaugas, palaikyti ryšį su jumis ir laikytis galiojančių įstatymų, taisyklių ir sutartinių įsipareigojimų, kurie mums taikomi. Atkreipkite dėmesį, kad duomenis, susijusius su projektais, finansuojamais pagal Europos Sąjungos bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“, privalome saugoti ne ilgiau kaip penkerius metus po projekto pabaigos (nebent auditoriai paprašytų pratęsti terminą). Pasibaigus duomenų saugojimo laikotarpiui ir jei nėra kitų teisėtų priežasčių jį pratęsti, saugiai ištrinsime duomenis.

 

 1. Atsakomybės atsisakymas dėl trečiųjų šalių svetainių

Nors mūsų svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, įskaitant mūsų konsorciumo partnerių svetaines, mes neatsakome už šių svetainių privatumo praktiką ar turinį ir aiškiai atsisakome atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, kurią galite patirti naudodamiesi šiomis nuorodomis. Mes nekontroliuojame šių svetainių privatumo praktikos ar turinio. Jei turite klausimų apie kitos svetainės privatumo praktiką, kreipkitės į už tą svetainę atsakingus darbuotojus. Prieš duodami leidimą rinkti ir naudoti asmeninę informaciją, rekomenduojame perskaityti kiekvienos svetainės, kuria naudojatės, privatumo politiką.

Taip pat galime užtikrinti funkcijas, leidžiančias dalintis informacija socialiniuose tinkluose ir bendrauti su mūsų projektu įvairiuose socialiniuose tinkluose. Naudojantis šiomis svetainių funkcijomis gali būti renkama arba dalijamasi informacija apie jus. Rekomenduojame patikrinti naudojamų socialinės žiniasklaidos svetainių privatumo politiką ir taisykles, kad suprastumėte, kokią informaciją jos gali rinkti, naudoti ir atskleisti.

 

 1. Vaikai

Sąmoningai nerenkame, nenaudojame ir neatskleidžiame informacijos apie jaunesnius nei 16 metų vaikus. Jei sužinosime, kad surinkome jaunesnio nei 16 metų amžiaus vaiko asmeninę informaciją, imsimės priemonių, kad tokia informacija būtų kuo greičiau ištrinta. Nedelsdami susisiekite su mumis, jei sužinojote, kad jaunesnis nei 16 metų vaikas pateikė mums asmeninę informaciją.

 

 1. Šios privatumo politikos pakeitimai

Ši privatumo politika galioja nuo 2021 m. vasario 10 d. ir pakeičia visus kitus anksčiau pateiktus pranešimus apie asmens duomenų valdymo praktiką. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šią politiką. Galiojantis variantas visada bus pateiktas mūsų interneto svetainėje, nurodant jos įsigaliojimo datą, kad žinotumėte, kada įvyko naujausias pakeitimas. Jei ateityje ši politika arba mūsų asmens duomenų teikimo praktika bus iš esmės pakeista, apie tai jus informuosime paskelbdami pakeitimus svetainėje.

 

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account