Fortrolighedspolitik

 1. Hvem vi er:

agroBRIDGES er et koordineringsprojekt finansieret af EU’s rammeprogram for forskning og innovation Horizon 2020. agroBRIDGES har til formål at give landmænd praktisk viden og værktøjer til at etablere nye forretnings- og markedsføringsmodeller baseret på korte forsyningskæder med fokus på at bygge bro mellem producenter og forbrugere. I denne retning følger projektet en integreret metode til at etablere regionale multi-aktør strukturer for efterspørgselsdrevet innovation og levere en kombination af kommunikationsmaterialer, træningsprogrammer, events, beslutningsstøtte og andre digitale værktøjer pakket i agroBRIDGES værktøjskasse. Mere end 400 producenter, forbrugere og andre landbrugsfødevareinteressenter vil være involveret i at teste, validere og drage fordel af udrulningen af ​​værktøjskassen og dens praktiske støtte.

Partnerne i agroBRIDGES-konsortiet, som er anført nedenfor, behandler visse typer personoplysninger til projektets formål. Hver partner er ansvarlig for de persondata, de indsamler og behandler under deres aktiviteter inden for rammerne af projektet:

For yderligere information kan vi kontaktes på: info@agrobrisges.eu

 

 1. Sådan indsamler vi dine personlige data

Vi indsamler personoplysninger både direkte og indirekte:

 

Direkte. Vi indhenter personoplysninger direkte fra enkeltpersoner på en række forskellige måder, herunder, men ikke begrænset til, følgende tilfælde:

 • en person abonnerer på vores nyhedsbrev/e;
 • en person tilmelder sig for at deltage i møder og arrangementer, vi er vært for, og under deltagelse i sådanne begivenheder;
 • vi etablerer samarbejdsrelationer med en person;
 • vi leverer professionelle tjenester i henhold til vores kontrakt med Europa Kommissionen;
 • en person deltager i et interview eller en undersøgelse arrangeret af os.

Indirekte. Vi indhenter personlige data indirekte om enkeltpersoner fra en række forskellige kilder, herunder:

 • vores forskningspartnere;
 • vores netværk og kontakter;
 • offentlige og åbne datakilder såsom offentlige registre, nyhedsartikler og internetsøgninger;
 • sociale og professionelle netværkssider (f.eks. LinkedIn).

 

 1. Hvilken type data indsamler vi?

Vi indsamler kun de data, der er nødvendige for en smidig gennemførelse af vores projekt. Disse data falder i følgende kategorier:·         kontaktoplysninger (navn/efternavn, e-mailadresse, adresse, mobiltelefonnummer, fastnettelefonnummer);·         faglig information (jobtitel, organisation, ekspertiseområde);·         demografi (f.eks. alder, køn, nationalitet);·         information om, hvad en person ved eller tror på.·         videoer og billeder (fra personer, der deltager i vores arrangementer)

 

 1. Grundlag for lovlig behandling

Vi behandler personoplysninger på følgende juridiske grundlag:

Juridiske forpligtelser – for behandlingsaktiviteter, der kræves for at overholde både gældende national og europæisk lovgivning samt de specifikke juridiske og regulatoriske rammer for Horizon 2020-rammeprogrammet for forskning og innovation i Den Europæiske Union.

Samtykke – til behandling af aktiviteter såsom tilrettelæggelse af undersøgelser og interviews, udfyldelse af spørgeskemaer og formidling af projektets resultater.

Kontraktlige forpligtelser – for behandlingsaktiviteter såsom rapportering til Europa Kommissionen og overholdelse af projektets publicitetsforpligtelser.

 

 1. Hvad vi gør med dine personlige data?

Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål:·         forskning (f.eks. interviews, undersøgelser);·         formidling af vores projekts resultater til forskellige typer interessenter;·         sende invitationer og give adgang til gæster, der deltager i vores arrangementer og webinarer;·         administrere, vedligeholde og sikre sikkerheden af ​​vores informationssystemer, applikationer og websteder;·         behandling af onlineforespørgsler eller -forespørgsler, herunder besvarelse af meddelelser fra enkeltpersoner;·         overholdelse af kontraktlige, juridiske og regulatoriske forpligtelser.

 

 1. Hvordan vi sikrer dine personlige data, når vi behandler dem?

Vi anvender løbende en persondatarisikovurderingsproces for at identificere, analysere og evaluere de sikkerhedsrisici, der kan true dine personlige data. Baseret på resultaterne af denne risikovurdering definerer og anvender vi et sæt af både tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at afbøde ovenstående sikkerhedsrisici, herunder men ikke begrænset til:·         databeskyttelsespolitikker til at vejlede vores personale, når de behandler dine data;·         skriftlige kontrakter med organisationer, der behandler personoplysninger på vores vegne;·         tavshedspligtaftaler med vores personale;·         sikkerhedskopieringsproces, antivirus beskyttelse, adgangskontrolmekanismer mv.·         nogle af vores partnere har udpeget en databeskyttelsesansvarlig.

 

 1. Deler vi data med andre aktører?

Vi kan lejlighedsvis dele personlige data med betroede tredjeparter for at hjælpe os med at levere effektive tjenester af høj kvalitet. Når vi gør det, sikrer vi, at modtagerne er kontraktligt bundet til at beskytte de data, vi overlader til dem, før vi deler dataene. Vi kan samarbejde med flere eller alle følgende kategorier af modtagere:·         parter, der støtter os, når vi leverer vores tjenester (f.eks. cloud-baserede softwaretjenester såsom Dropbox, Microsoft Sharepoint, Google);·         vores professionelle rådgivere, herunder advokater, revisorer og forsikringsselskaber;·         udbydere af formidlingstjenester (f.eks. MailChimp);·         lovhåndhævelse eller andre statslige og regulerende myndigheder eller andre tredjeparter som krævet af og i overensstemmelse med gældende lov eller regulering;·         Europa Kommissionen i henhold til vores relevante kontraktlige forpligtelser.

 

 1. Deler vi dine data med andre uden for det europædiske økonomiske område?

Nogle af vores partnere kan bruge cloud- og/eller marketingtjenester fra velrenommerede udbydere såsom SharePoint, DropBox, MailChimp, Google osv., der ligger både i og uden for EØS. Vi kontrollerer altid, at sådanne udbydere overholder de relevante GDPR-krav, inden vi begynder at bruge deres tjenester.

 

 1. Bruger vi cookies?

Vores hjemmesider bruger cookies. Hvor der bruges cookies, vil der blive sendt en erklæring til din browser, der forklarer brugen af ​​cookies. For yderligere information, se venligst vores cookiepolitik.Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer, mobiltelefon eller tablet. De giver webstedet mulighed for at huske dine handlinger og præferencer (såsom login, sprog, skriftstørrelse og andre visningspræferencer), så du ikke behøver at blive ved med at indtaste dem igen, når du kommer tilbage til webstedet. Du kan styre og/eller slette cookies, som du ønsker. Hvis du gør dette, skal du dog muligvis justere dine præferencer manuelt, hver gang du besøger et websted. For mere information om, hvordan du administrerer cookies, besøg venligst: http://www.aboutcookies.org/ Vi bruger værktøjer som Google Analytics til bedre at forstå, hvordan besøgende interagerer med vores hjemmeside. Dette giver os vigtige oplysninger for at sætte webstedet i stand til at fungere bedre. De indsamlede oplysninger er ikke knyttet til dine personlige data. Besøg venligst: http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html for mere information om de cookies, der er sat af Google Analytics.

Følgende cookies eer brugt af Google Analytics:

Name

Typical content

Cookie expires after

_ga

Used to distinguish users

2 years

_gat

Used to throttle request rate

1 minute

_gid

Used to distinguish users

24 hours

 

 1. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder vedrørende vores behandling af dine personoplysninger:

·         Ret til at trække samtykke tilbage – Du kan tilbagekalde samtykke, som du tidligere har givet til et eller flere specificerede formål med at behandle dine personoplysninger. Dette vil ikke påvirke lovligheden af ​​enhver behandling udført før, du trækker dit samtykke tilbage.·         Ret til indsigt – Du kan bede os om at verificere, om vi behandler personoplysninger om dig, og i givet fald få adgang til en kopi af sådanne data.·         Ret til berigtigelse og sletning – Du kan bede os om at rette vores optegnelser, hvis du mener, de indeholder ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger om dig eller bede os om at slette dine personoplysninger, efter du har trukket dit samtykke til behandling tilbage, eller når vi ikke længere har brug for dem til formålet, som de oprindeligt blev indsamlet til.·         Ret til begrænsning af behandling – Du kan bede os om midlertidigt at begrænse vores behandling af dine personoplysninger, hvis du bestrider nøjagtigheden af ​​dine personoplysninger, foretrækker at begrænse brugen af ​​dem i stedet for at få os til at slette dem, eller har brug for, at vi opbevarer dem for dig for at etablere, udøve eller forsvare et retskrav. En midlertidig begrænsning kan gælde, mens vi verificerer, om vi har overordnede legitime grunde til at behandle dem. Du kan bede os om at informere dig, før vi ophæver den midlertidige behandlingsbegrænsning.·         Ret til dataportabilitet – I nogle tilfælde, hvor du har givet os personlige data, kan du bede os om at overføre disse personlige data (i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format) direkte til en anden enhed.·         Ret til at gøre indsigelse – Du kan gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, herunder profilering, eller hvor behandlingen har taget form af automatiseret beslutningstagning. Dog kan vi være nødt til at opbevare nogle minimale oplysninger (f.eks. e-mailadresse) for at efterkomme din anmodning om at stoppe markedsføringen til dig.·         Ret til at indgive en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed (DPA) (se https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm) vedrørende eventuelle bekymringer, du måtte have om vores datahåndteringspraksis. For at bede os om at gøre noget af ovenstående, kan du kontakte os via e-mail: info@agrobridges.eu Vi vil omgående undersøge din anmodning i forhold til de relevante krav i love og regler, der regulerer privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger, og vi vil svare senest inden for 30 dage efter modtagelse af din anmodning. Vi vil bede dig om en form for identifikation (f.eks. fotokopi af dit identitetskort eller pas) for at undgå uautoriseret afsløring af dine personlige data. Hvis vi på grund af anmodningens kompleksitet eller et væld af anmodninger ikke er i stand til at svare hurtigt, giver vi dig besked inden for 30 dage om enhver forsinkelse, som i intet tilfælde må overstige to måneder efter udløbet af 30-dages fristen.

 

 1. Hvor lang tid beholder vi dit data?

Vi opbevarer personoplysninger for at levere vores tjenester, holde kontakten med dig og for at overholde gældende love, regler og kontraktlige forpligtelser, som vi er underlagt. Bemærk venligst, at vi har en forpligtelse til at opbevare data vedrørende projekter finansieret af Horizon 2020-rammeprogrammet for forskning og innovation i Den Europæiske Union i op til fem år efter projektets afslutning (medmindre yderligere opbevaring anmodes af revisorer). Efter udløbet af opbevaringsperioden, og medmindre der opstår yderligere legitime grunde til opbevaring, vil vi bortskaffe personoplysninger på en sikker måde.

 

 1. Ansvarsfraskrivelse ved tredjeparts hjemmeside

Selvom vores websted kan indeholde links til tredjepartswebsteder, herunder webstederne for konsortium partnerne, er vi ikke ansvarlige for fortrolighedspraksis eller indholdet på disse websteder, og vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for tab eller skader, der måtte være forårsaget af brug af disse links. Vi overvåger ikke fortrolighedspraksis eller indholdet af disse websteder. Hvis du har spørgsmål om privatlivspraksis på et andet websted, bør du kontakte webstedets ansvarlige personale. Vi foreslår, at du læser privatlivspolitikken for hvert websted, du interagerer med, før du tillader indsamling og brug af dine personlige data.Vi kan også levere sociale mediefunktioner, der giver dig mulighed for at dele oplysninger på dine sociale netværk og interagere med vores projekt på forskellige sociale mediesider. Brugen af ​​disse sociale mediefunktioner kan resultere i indsamling eller deling af oplysninger om dig. Vi anbefaler, at du tjekker privatlivspolitikkerne og reglerne for de sociale netværkssider, du interagerer med, så du kan være sikker på, at du forstår, hvilke oplysninger der kan indsamles, bruges og videregives af disse sider.

 

 1. Børn

Vi indsamler, bruger eller videregiver ikke bevidst oplysninger fra børn under 16 år. Hvis vi erfarer, at vi har indsamlet personlige oplysninger om et barn under 16 år, vil vi tage skridt til at slette oplysningerne så hurtigt som muligt. Kontakt os venligst straks, hvis du bliver opmærksom på, at et barn under 16 år har givet os personlige oplysninger.

 

 1. Revisioner af fortrolighedspolitik

Denne privatlivspolitik er gyldig fra 10/02/2021 og erstatter alle andre tidligere meddelelser, som vi tidligere har udstedt vedrørende vores praksis for håndtering af personlige data. Vi forbeholder os retten til at revidere denne politik til enhver tid. Den aktuelle version vil altid blive uploadet til vores hjemmeside med angivelse af datoen for ikrafttræden, så du ved, hvornår den seneste revision fandt sted. Hvis der er kritiske ændringer i denne politik, eller vores praksis for persondata ændres væsentligt i fremtiden, vil vi give dig besked ved at offentliggøre ændringerne på vores hjemmeside.

 

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account