agroBRIDGES rīku komplekts

agroBRIDGES rīku komplekts ir 12 praktisku rīku komplekts, kas atbalsta īso pārtikas piegādes ķēžu (SFSC) attīstību Eiropā, kā arī tuvina ražotājus un lauksaimniekus patērētājiem.

Digitālie rīki

Informatīvie materiāli

Mācību materiāli

Pasākumu organizēšana

Kas izmanto agroBRIDGES rīku komplektu?

agroBRIDGES rīku komplekts atbalsta lauksaimniecības pārtikas nozares dalībniekus, kas ir iesaistīti vai ir ieinteresēti izmantot īsas pārtikas piegādes ķēdes (SFSC), lai tuvinātu patērētājus ražotājiem.

Ražotāji un lauksaimnieki

Patērētāji

Lauksaimniecības pārtikas rūpniecība

Izplatītāji, mazumtirgotāji un vairumtirgotāji

Publiskie pārtikas pasūtītāji un valsts institūcijas

Naktsmītņu un ēdināšanas nozares uzņēmumi (HORECA)

Apkalpotās valstis

agroBRIDGES rīku komplekts atbalsta īsās pārtikas piegādes ķēdes (ĪPPĶ) 12 Eiropas valstīs.
Mūsu saturs ir balstīts uz vietējo lauksaimniecības pārtikas sistēmu pētījumiem un tulkots vietējās valodās.

Toolbox - countries

agroBRIDGES partneri

agroBRIDGES rīku komplektu ir izstrādājis projekta konsorcijs, kurā ietilpst
15 organizācijas no 11 Eiropas valstīm.

impacthub
foodbiocluster
teagasc
WAGENINGEN UNIVERSITY
sustainableinnovations
QPlan
VEGEPOLYS VALLEY
SUF
REZOS
Eucofel
UNIMOS
VTT
CTA
MTU
CREA

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account