Το εργαλείο Hear my voice (Άκουσε τη φωνή μου) είναι ένας διαδικτυακός χώρος όπου παραγωγοί, αγρότες και επιχειρήσεις στην αγροδιατροφή και την εστίαση συνεργάζονται με καταναλωτές για να προωθήσουν την ανάπτυξη ιδεών που σχετίζονται με Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων για αμοιβαίο όφελος.

Πώς λειτουργεί το εργαλείο “Hear my voice”;

Επιχειρηματικές ιδέες: Οι αγρότες, άλλοι παραγωγοί και επιχειρήσεις μπορούν να μοιραστούν ιδέες που σχετίζονται με νέες υπηρεσίες, δραστηριότητες και καινοτομίες για Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων. Οι πολίτες/καταναλωτές, καθώς και άλλες επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση και την υλοποίηση αυτών των ιδεών.

Ανάγκες των καταναλωτών: Οι πολίτες/καταναλωτές μπορούν να εκφράσουν τις ανάγκες τους για προϊόντα, υπηρεσίες ή δραστηριότητες που σχετίζονται με την τοπική αγορά αγροδιατροφής. Άλλοι καταναλωτές μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες και οι επιχειρήσεις μπορούν να βρουν ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για να δημιουργήσουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών.

Εκστρατείες Crowdfunding: Το Crowdfunding είναι μια εναλλακτική μέθοδος χρηματοδότησης για αγρότες και επιχειρήσεις αγροδιατροφής, που τους επιτρέπει να αντλούν χρήματα με την υποστήριξη της κοινότητας. Εδώ, οι αγρότες, οι παραγωγοί και οι επιχειρήσεις μπορούν να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τις καμπάνιες που έχουν ξεκινήσει σε εξωτερικές πλατφόρμες crowdfunding. Οι πολίτες/καταναλωτές μπορούν να βρουν έναν κατάλογο ιδεών που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν οικονομικά.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο

Περιηγηθείτε εύκολα στους χώρους του εργαλείου “Hear my voice” για να δείτε ή να δημιουργήσετε επιχειρηματικές ιδέες, ανάγκες καταναλωτών και εκστρατείες crowdfunding, χρησιμοποιώντας το μενού στο επάνω μέρος. Μεταβείτε στην ενότητα “Το προφίλ μου” για να προσθέσετε προσωπικές πληροφορίες και να διαχειριστείτε τις δραστηριότητές σας στο εργαλείο “Hear my voice.

Το εργαλείο Hear my voice (Άκουσε τη φωνή μου) είναι ένας διαδικτυακός χώρος όπου παραγωγοί, αγρότες και επιχειρήσεις στην αγροδιατροφή και την εστίαση συνεργάζονται με καταναλωτές για να προωθήσουν την ανάπτυξη ιδεών που σχετίζονται με Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων για αμοιβαίο όφελος.

Πώς λειτουργεί το εργαλείο “Hear my voice”;

Επιχειρηματικές ιδέες: Οι αγρότες, άλλοι παραγωγοί και επιχειρήσεις μπορούν να μοιραστούν ιδέες που σχετίζονται με νέες υπηρεσίες, δραστηριότητες και καινοτομίες για Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων. Οι πολίτες/καταναλωτές, καθώς και άλλες επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση και την υλοποίηση αυτών των ιδεών.

Ανάγκες των καταναλωτών: Οι πολίτες/καταναλωτές μπορούν να εκφράσουν τις ανάγκες τους για προϊόντα, υπηρεσίες ή δραστηριότητες που σχετίζονται με την τοπική αγορά αγροδιατροφής. Άλλοι καταναλωτές μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες και οι επιχειρήσεις μπορούν να βρουν ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για να δημιουργήσουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών.

Εκστρατείες Crowdfunding: Το Crowdfunding είναι μια εναλλακτική μέθοδος χρηματοδότησης για αγρότες και επιχειρήσεις αγροδιατροφής, που τους επιτρέπει να αντλούν χρήματα με την υποστήριξη της κοινότητας. Εδώ, οι αγρότες, οι παραγωγοί και οι επιχειρήσεις μπορούν να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τις καμπάνιες που έχουν ξεκινήσει σε εξωτερικές πλατφόρμες crowdfunding. Οι πολίτες/καταναλωτές μπορούν να βρουν έναν κατάλογο ιδεών που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν οικονομικά.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο

Περιηγηθείτε εύκολα στους χώρους του εργαλείου “Hear my voice” για να δείτε ή να δημιουργήσετε επιχειρηματικές ιδέες, ανάγκες καταναλωτών και εκστρατείες crowdfunding, χρησιμοποιώντας το μενού στο επάνω μέρος. Μεταβείτε στην ενότητα “Το προφίλ μου” για να προσθέσετε προσωπικές πληροφορίες και να διαχειριστείτε τις δραστηριότητές σας στο εργαλείο “Hear my voice.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account