Ψηφιακά εργαλεία

Εργαλείο Υποστήριξης Αποφάσεων

Tο εργαλείο Υποστήριξης Αποφάσεων υποστηρίζει τους αγρότες ώστε να επιλέξουν νέα μοντέλα επιχειρήσεων και προώθησης με τη χρήση Βραχέων Αλυσίδων Εφοδιασμού Τροφίμων. Το εργαλείο προτείνει τα πιο κατάλληλα επιχειρηματικά μοντέλα με βάση τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι αγρότες ενώ λαμβάνει υπόψη παράγοντες που αφορούν το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.

Εξερευνήστε το εργαλείο

Net

Το εργαλείο “agroBRIDGES Net” είναι ένας διαδικτυακός χώρος που φέρνει σε επαφή τοπικούς φορείς της αγροδιατροφής ώστε να συνεργαστούν και να μοιραστούν πόρους και υποδομές με σκοπό να δημιουργήσουν ισχυρότερες Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων.
__
__
__
__
__

Εξερευνήστε το εργαλείο

Smart Delivery

Το εργαλείο Smart Delivery είναι ένας διαδικτυακός χώρος που βοηθά να δημιουργηθούν τοπικά συστήματα διανομής τροφίμων με βάση το μοντέλο των Βραχέων Αλυσίδων Εφοδιασμού Τροφίμων.
__
__
__

Εξερευνήστε το εργαλείο

Hear my Voice

Το εργαλείο “Hear my voice” (Άκουσε τη φωνή μου) είναι ένας διαδικτυακός χώρος φέρνει σε επαφή αγρότες, παραγωγούς, καταναλωτές και άλλες επιχειρήσεις της αγροδιατροφής για να παρουσιάσουν τις ιδέες τους για νέες Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίωμν και να βρουν υποστηρικτές και συνεργάτες για να τις πραγματοποιήσουν.

Εξερευνήστε το εργαλείο

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account