“Decision Support Tool” ir tiešsaistes rīks, kas palīdz lauksaimniekiem izpētīt jaunus uzņēmējdarbības modeļus un pārdošanas kanālus, izmantojot Īsās pārtikas piegādes ķēdes (ĪPPĶ).

  • Saņemiet rekomendācijas par vispiemērotākajiem uzņēmējdarbības modeļiem un pārdošanas kanāliem, pamatojoties uz jūsu datiem, kā arī vispārīgu informāciju par jūsu valsti un reģionu.
  • Novērtējiet dažādu tirdzniecības kanālu ietekmi uz vidi, kā arī sociālo un ekonomisko ietekmi.

Lai lejupielādētu rīku, jums ir jāpiesakās.

 

Analīzē aplūkotie modeļi un pārdošanas kanāli:

 

Pārdošanas kanālu ilgtspējas ietekme tiek novērtēta, pamatojoties uz sekundārajiem datiem par ilgtspējību. Dažādu pārdošanas kanālu ilgtspējības salīdzināšanai izmantotie rādītāji:

  • Vides ietekme: Oglekļa pēdas nospiedums
  • Sociālā ietekme: Darba un ražošanas attiecība, dzimumu līdztiesība, cieša saskarsme ar patērētājiem
  • Ekonomiskā ietekme: Pārdošanas apjoms, uzcenojums, ķēdes pievienotā vērtība

 

Vairāk informācijas: Video, Lietotāja rokasgrāmata

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account