Το Εργαλείο Υποστήριξης Αποφάσεων είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που υποστηρίζει τους αγρότες στο να εξερευνήσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και κανάλια πωλήσεων χρησιμοποιώντας βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων (SFSC).

  • Λαμβάνετε προτάσεις για τα πιο κατάλληλα επιχειρηματικά μοντέλα και κανάλια πώλησης με βάση τα δικά σας χαρακτηριστικά, αλλά και με βάση το γενικό προφίλ της χώρας και της περιοχής σας.
  • Συγκρίνετε τον αντίκτυπο των διαφορετικών καναλιών πώλησης στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να κατεβάσετε το εργαλείο.

 

Επιχειρηματικά μοντέλα και κανάλια πωλήσεων που λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυση:

 

Ο αντίκτυπος των καναλιών πωλήσεων στη βιωσιμότητα αξιολογείται με βάση δευτερογενή δεδομένα σχετικά με τη βιωσιμότητα. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση της βιωσιμότητας διαφορετικών καναλιών πωλήσεων είναι:

  • Περιβαλλοντικός αντίκτυπος: Αποτύπωμα άνθρακα
  • Κοινωνικός αντίκτυπος: Αναλογία Εργασίας προς Όγκο Παραγωγής, Ισότητα των Φύλων, Στενή Επαφή με τους Καταναλωτές
  • Οικονομικός αντίκτυπος: Όγκος Πωλήσεων, Περιθώριο Τιμής, Προστιθέμενη Αξία Αλυσίδας Εφοδιασμού

 

Περισσότερες πληροφορίες: Βίντεο , Οδηγίες χρήσης

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account