Δημοσιεύστε μία εκστρατεία crowdfunding

Για να συνδέσετε μια καμπάνια crowdfunding στο εργαλείο "Hear my voice", θα πρέπει να έχετε κυκλοφορήσει μια σε μια αποκλειστική πλατφόρμα όπως το KickStarter , το GoFundMe και άλλες παρόμοιες επιλογές.

Τίτλος *
Σύντομη περιγραφή της εκστρατείας *
Σύνδεσμος εκστρατείας crowdfunding *
Ανιγράψτε και επικολλήστε το σύνδεσμο της crowdfunding εκστρατείας σας όπως τη δημιουργήσατε σην πλατφόρμα crowdfunding (Kickstarter, GoFundMe, κλπ.)
Χώρα *
Περιφέρεια *
Περιφέρεια *
Περιφέρεια *
Περιφέρεια *
Περιφέρεια *
Περιφέρεια *
Περιφέρεια *
Περιφέρεια *
Περιφέρεια *
Περιφέρεια *
Περιφέρεια *
Περιφέρεια *
Περιφέρεια *
Πόλη *

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account